Garantii de participare la licitatie

Garantii de participare sau Bid Bonds.

Atribuirea contractelor de achizitie publica se face de regula prin organizarea licitatiilor publice. O conditie de baza pentru participarea la aceste licitatii este aceea de a furniza o garantie de participare la licitatie pentru un anumit procent stabilit in documentatia de atribuire din valoarea estimata a contractului.

Garantiile de participare la licitatie pot fi constituite conform legii si caietului de sarcini prin virament bancar, scrisoare de garantie sau asigurare.

Valabilitatea Garantiei de participare la licitatie inceteaza odata ce contractul de achizitie publica a fost atribuit unui ofertant sau in cazul in care licitatia a fost anulata.

Acte necesare in vederea analizei firmei si ulterior eliberarea unei asigurari de participare la licitatie: (analiza financiara se face o singura data)

  • Documentele contabile: bilanturile pe ultimii 2 ani;  balanta pe ultima luna si/sau pe luna decembrie a  anului care tocmai s-a incheiat;
  • Caietul de sarcini (numar anunt SEAP, data publicarii si daca firma participa ca IMM).

Asigurarile de garantii pot inlocui Scrisoarea de Garantie Bancara necesara pentru participarea la atribuirea contractelor in sistemul de achizitii publice.

Cota de prima minima pentru aceste tipuri de garantii este 300 de lei.

Contacteaza acum broker-ul: contact@asigurarigarantii-licitatii.ro