Asigurari de buna executie

Garantii de buna executie – Performance Bonds.
Garantia de buna executie este acea garantie care asigura Beneficiarul de indeplinirea de catre Constructor/furnizor/prestator a obligatiilor contractuale asumate prin contractul semnat.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul derularii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Constructorul/Furnizorul/Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta in executarea contractului sau in cazul rezilierii din motive imputabile executantului ori in alte cazuri prevazute de lege (intarzierea lucrarilor, lucrari care nu corespund calitativ…).
In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, executantul este obligat sa il despagubeasca pe achizitor integral.

Conform prevederilor legale garantia de buna executie poate fi constituita in urmatoarele moduri:

Acte necesare pentru analiza financiara si ulterior eliberarea unei asigurari de buna executie:

  • bilanturile pe ultimii 2 ani;  balanta pe ultima luna si/sau pe luna decembrie a  anului care tocmai s-a incheiat;
  • contractul de prestari servicii – pentru garantie de buna executie sau de mentenanta.

Contacteaza acum broker-ul: contact@asigurarigarantii-licitatii.ro